Evenementen – Apotheek de Witte Pauw – Ermelo

Apotheek de Witte Pauw

Julianalaan 27a 3851RA Ermelo Tel: 0341 49 87 01

Evenementen

Ook in 2015 zullen verschillende evenementen worden georganiseerd voor onze patiënten door Apotheek de Witte Pauw of externe instanties. Zo organiseren wij onder andere voor mensen met diabetes mellitus (suikerziekte) die insuline spuiten de ‘Diabetes Metercontroledagen’ in maart. In november kunt u in onze apotheek controleren of uw bloedsuikerspiegel te hoog is en of u risico loopt op het ontwikkelen van diabetes mellitus. Voor longpatienten organiseert het longfonds maandelijks een informatieavond die u kunt bijwonen in Harderwijk of Ermelo.

Hieronder staan een aantal evenementen die wij vanuit apotheek De Witte Pauw organiseren of evenementen die georganiseerd worden door externe instanties. Mocht u meer informatie hierover hebben kunt u contact opnemen met onze apotheek.

Agenda

18 februari – Longpunt bijeenkomst Harderwijk – onderwerp: Zuurstof

9 – 14 maart – Diabetes Metercontroledagen

19 maart – Landelijke Diabetes Dag

7 – 12 mei – Nationale Longweek

20 mei – Longpunt bijeenkomst Harderwijk – onderwerp: Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

4 en 9 november- informatieavond veiligmedicijn gebruik

9 – 13 november – Diabetes Bloedsuiker Controledagen

14 november – Wereld Diabetes Dag

18 november – Longpunt bijeenkomst Harderwijk – onderwerp: Onwikkelingen bij medicatie

19 november- help mijn vrouw heeft borstkanker (gehad). Aanmelden via oncologie@stjansdal.nl
 

Omschrijving evenementen

Longpunt

Longpunt is een maandelijkse ontmoeting die het Longfonds (voorheen Astma Fonds) organiseert voor longpatiënten, hun omgeving en zorgverleners. Deze bijeenkomsten met de zorgverleners zijn doorgaans op de 3e woensdag van de maand met uitzondering van de vakantiemaanden. Deelname en parkeren is gratis.

Locatie Ermelo: Behandelcentrum Salem, Julianalaan 27
Locatie Harderwijk: Ziekenhuis St. Jansdal (Dageraitzaal), Weth. Jansenlaan 90

Tijdstip: van 14:00 – 16:00 uur – zaal open om 13:30 uur

Meer informatie en/of aanmeldingen via noorwestveluwe@longfonds.nl of bel 0341-416489

Diabetes metercontrole dagen

Gebruikt u insuline, dan controleert u regelmatig uw bloedsuikerwaarde. Dan is het natuurlijk wel van belang, dat u volledig op uw meetapparaat kunt vertrouwen. Daarom organiseren we de Metercontroledagen.
Het is verstandig om eens per jaar uw meter te laten controleren op een goede werking. Bij Apotheek De Witte Pauw wordt uw meter gereinigd, geijkt en de instellingen worden gecontroleerd. Ook bespreken we of u de meter wel op de best mogelijke manier gebruikt en bekijken we of alle toebehoren zoals naalden, teststrips en dergelijk nog in orde zijn. En heeft u vragen, dan beantwoorden we deze graag. Ook als ze over uw medicijnen gaan of de eventuele bijwerkingen ervan.
De controle duurt ongeveer tien minuutjes en wordt samen met u uitgevoerd. Voor meer informatie en/of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met 0341-498701.

De controle van u meter mag ook buiten de metercontrole dagen worden gedaan. daarvoor kunt u een afspraak maken.

Veilig medicijn gebruik

Jaarlijks worden 41.000 mensen met spoed opgenomen in het ziekenhuis door verkeerd medicijngebruik.

Welke rol hebben uw huisarts en apotheker hierin?

Dit en meer onderwerpen komen aan bod in de informatiebijeenkomst over veilig medicijn gebruik. Deze wordt gehouden op 4-11-2015 om 19:30 uur en 9-11-2015 om 16:30 uur.

Bloedsuiker controle dagen

Is uw bloedsuiker te hoog en loopt u risico op het ontwikkelen of de aanwezigheid van suikerziekte (diabetes mellitus)?

Laat dat nu gratis controleren van maandag 9 t/m vrijdag 13 november 2015 bij Apotheek De Witte Pauw.
Tijdens de bloedsuiker controle week kunnen mensen met een verhoogd riscio op diabetes gratis dagelijks tussen 8:30 en 10:00 uur een bloedsuikertest laten doen bij Apotheek De Witte Pauw. 
Dit doen wij door middel van het invullen van een vragenlijst die samen met de Ermelose huisartsen is gemaakt. Zonodig volgt een vingerprik om uw bloedsuikegehalte te bepalen. Voor een betrouwbaar resultaat van de vingerprik is het belangrijk dat u nuchter bent (een lege maag).
De vragenlijst is per e-mail aan te vragen via info@kring-apotheekdewittepauw.nl, of af te halen bij apotheek De Witte Pauw.
Wilt u de test doen maar bent u niet in staat om naar de apotheek te komen: bel ons op 0341-498701 en maak een afspraak. We komen graag bij u thuis om de test af te nemen.